COMMUNITY - FORUMS - SELENE DOMAINS
[EU-PL][Tryggr] Vesethyr - pierwsza polska wioska

Królestwo: Tryggr

Księstwo: Turadh

Hrabstwo: Blackjade Valley

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Widok hrabstwa:

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏ ‏‏‎ ‏‏‎ Dane hrabstwa:

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Hrabstwo Blackjade Valley ma na swoim terenie ujście 2 dużych rzek oraz 1 kolejne niedaleko w stronę księstwa Featherdale, które, przy rozwinięciu transportu wodnego, diametralnie zwiększą przepływ zasobów z terenów nadmorskich w głąb księstwa. Samo to wystarczy do zwiększenia liczby miejsc pracy, oraz zwiększy się rynek zbytu dla wszelkiej maści wyrobów rzemieślniczych. Jest to doskonałe miejsce do eksportu dóbr wytwarzanych przez rasę Kypiq, dając nam szansę na ogromny rozwój w dziedzinie handlu.

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Vesethyr

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Widok główny:

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Dane miasta:

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎O nas:

Tworzymy miasto a nie gildię. Nie zmuszamy nikogo do podejmowania się konkretnych prac, a każdy pomysł zostanie zapisany i przy obecności odpowiednich osób- przedyskutowany. Jednakże to, w jakim kierunku będą dążyć nasi mieszkańcy, wpłynie na to, na czym bardziej skupimy swoje środki i czemu więcej poświęcimy czasu. Każda osoba może coś wnieść do naszej społeczności, niezależnie od stylu gry czy obranej ścieżki rozwoju, wliczając w to różnego rodzaju grupy, które znajdą u nas miejsce na postawienie swojej siedziby, szkoły czy filii.

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Struktura:

Jest to umowna struktura osób przebywających w naszej wiosce na dzień dzisiejszy. Jest ona podzielona na dwie sfery: rezydentów oraz gości. Rezydentami stają się osoby które spełnią wymogi zamieszczone na naszym kanale informacyjnym serwera Discord. Na szczycie znajduje się starszyzna, odpowiedzialna za prowadzenie wioski i serwera discord. W skład wchodzi burmistrz (mayor) oraz osoby przez niego powołane. Gwardia odpowiada za szeroko pojęte bezpieczeństwo wioski, szkolenie wojskowe i patrolowanie przyległych terenów. Goście to wszelkie osoby które nie są mieszkańcami naszej wioski. Członkowie grup znajdują się w obydwu sferach, jednakże na to jak ich sprawy będą postrzegane, ma wpływ do której sfery się zaliczają. Do grup zaliczamy: Gildie, stowarzyszenia i szkoły. Honorowi goście to głównie posiadacze ziemscy, dyplomaci i osoby wysoko cenione w naszej społeczności, nie będące naszymi mieszkańcami. Najemcy to pojedyncze jednostki zatrudniane przez naszych mieszkańców. Jeśli potrzebujemy usług konkretnej osoby która już jest w jakiejś organizacji, jednakże jej członkostwo nie ma wpływu na decyzję zatrudnienia, to będzie postrzegana jako najemca.

Wraz ze wzrostem populacji, będą powstawały nowe pozycje urzędnicze, w celu usprawnienia organizacji, zwiększenia płynności i efektywności przepływu informacji. Urzędnicy będą również nas wspierali wiedzą, którą będą zobowiązani pobierać i udzielać każdemu zainteresowanemu mieszkańcowi. Jeśli nawet dla urzędnika jakiś temat będzie zbyt trudny, może poprosić innych o pomoc bądź powołać asystenta.

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Plan oraz cel:

Prosperowanie w handlu i rozwijanie transportu wodnego dzięki dostępowi do rzeki, morza oraz drewna. Ułatwi nam to pozyskiwanie najróżniejszych surowców i materiałów, by wesprzeć naszych mieszkańców w wybranych przez nich branżach rozwoju. Dzięki temu chcemy stworzyć środowisko sprzyjające postępowi niezależnie od obranego stylu gry czy ścieżki rozwoju, pomagając każdemu w znalezieniu swojego miejsca. W przyszłości przejmiemy całe hrabstwo przez Casus Belli dzięki już zapewnionej pomocy innych hrabiów oraz samej pary rządzącej całym księstwem, poszerzając tym samym listę naszych możliwości jak i ilość terenów pod nasze zarządzanie.

Chętnie dzielimy się wiedzą o świecie Chronicles of Elyria na naszym serwerze Discord, będący serwerem polskiej społeczności o największej aktywności, tym samym jest to świetnym miejsce aby zacząć swoją przygodę.

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Proces dołączenia:

Nie ma wymogów dotyczących dołączenia do serwera, jednakże korzystanie z niego w optymalnym stopniu wymaga uzyskanie rangi gościa (poprzez wyrażenie akceptacji regulaminu), dzięki której osiąga się dostęp do publicznych kanałów komunikacji z których można pozyskiwać najświeższe informacje o CoE czy naszym królestwie w formie dyskusji lub zamieszczonych informacji na kanale informacyjnym. Aby uzyskać rangę mieszkańca, wymagane jest stanie się członkiem Tryggru, gdzie minimalny wiek by zostać członkiem to 16 lat. Cały proces jest opisany na naszym kanale informacyjnym, jednak jeśli ktoś ma jakieś pytania, starszyzna służy pomocą, i to nie tylko w tym temacie.

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏ ‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎

Więcej o Księstwie Turadh

Post rekrutacyjny: https://chroniclesofelyria.com/forum/topic/31199/eu-duchy-of-turadh Serwer Discord Księstwa: https://discordapp.com/invite/QhsFMsh

Nasze księstwo jest zarządzane przez rodzinę Vánagandr z Eltanin na czele, będącą jednym z filarów społeczności, członkinią Privy Council oraz pełni funkcję minister spraw zagranicznych. Jest naprawdę miłą, odpowiedzialną osobą i idealnie sprawdza się w swoich rolach, dzięki swojemu ogromnemu zaangażowaniu w społeczność, wiedzy oraz umiejętnościom społecznym. Hasłem Turadh jest “Transit Umbra, Lux Permanet”, które możemy przetłumaczyć jako "mroki przeminą, światło pozostanie". Odnosi się to do przeciwności które napotkamy, na które jesteśmy przygotowani i które przetrwamy, co oddaje charakter naszej społeczności.

Więcej o Królestwie Tryggr

Post rekrutacyjny: https://chroniclesofelyria.com/forum/topic/31400/eu-kingdom-of-tryggr Serwer Discord Królestwa: https://discordapp.com/invite/cM9dA5R

Tryggr jest domem dla wielu Brytyjczyków, Holendrów, Niemców, Skandynawów oraz takich mniejszości jak nasza, polska. Jesteśmy przyjaznym królestwem gdzie każdy może liczyć u nas na ciepłe przyjęcie. Nie narzucamy drogi rozwoju, wierzymy że każdy na swój sposób wniesie coś do naszego społeczeństwa. Bezpieczeństwo obywateli jest dla nas ważne, dlatego też zachęcamy wszystkich do ćwiczeń z zakresu walk pvp aby być gotowym do obrony naszej ojczyzny. Z otwartymi rękoma witamy również osoby nastawione na pvp, które będą pełniły bardzo ważne funkcje związane z gwarantowaniem bezpieczeństwa na naszych terytoriach.

Hasło "Społeczność na pierwszym miejscu" (eng. Community first) jest dla nas jak mantra. Stanowi ona podstawę dla naszych osiągnięć i założeń. Dlatego też niezależnie od posiadanego tytułu, dzięki pracy możesz stać się kimś ważnym, jak na przykład ministrem bądź jego pomocnikiem i mieć możliwość bezpośredniego wpływu na rozwój w danej dziedzinie, lub stać się moderatorem, strzegąc porządku i pomagając w ogarnianiu serwera discord. Jesteśmy dorosłą społecznością, a minimalny wiek by zostać członkiem to 16 lat. Wszyscy odnosimy się do siebie z szacunkiem.

Struktura: Monarch - Osoba stojąca na szczycie władzy Privy council - Najbliższa rada panującej osoby, składająca się z najważniejszych i najbardziej zaufanych członków społeczności. Decydują oni o sprawach najwyższego szczebla. Royal council - Składa się z ministrów oraz ich pomocników, którzy zajmują się jedną, unikalną dziedziną.

Szczególne podziękowania dla naszej obywatelki Verthy (Vertha#6935) za pomoc przy pisaniu i skorygowanie tekstu, oraz naszej księżnej Eltanin Vánagandr (eltaninsroses#0354) przy pracach nad odpowiednią strukturą.

4/21/2019 8:52:08 PM #1

Kingdom: Tryggr

Duchy: Turadh

County: Blackjade Valley

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ County view:

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ County informations:

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

Blackjade Valley County has an outlet of 2 large rivers and 1 more nearby toward duchy Featherdale, which, with the development of water transport, will dramatically increase the flow of resources from coastal areas into the duchy. This alone is enough to increase the number of jobs, and the market for all kinds of craft products will increase. It is a great place to export goods produced by the Kypiq's, giving us a chance for huge development in the field of trade.

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Vesethyr

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Main view

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ City informations:

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ About us:

We're a city, not a guild. We do not force anyone to undertake specific work, and each idea will be saved and discussed in the presence of appropriate people. However, the direction in which our residents will go will affect what we focus our resources on and on what we spend more time. Everyone can contribute to our community, regardless of the style of play or development path chosen, including various types of groups that will find a place to build their headquarters, school or branch.

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Structure:

It is a conventional structure of people staying in our village today. It is divided into two spheres: residents and guests. Person becomes a resident by meeting the requirements set out on our discord server information channel. At the top there is the elders responsible for running the village and the discord server. The mayor and persons appointed by him are the only elders. The guard is responsible for the broadly understood security of the village, military training and patrolling the adjacent areas. Guests are all people who are not residents of our village. Group members are in both spheres, but how their affairs are perceived is influenced by which sphere they belong to. Groups include: Guilds, associations and schools. Honorary guests are mainly landowners, diplomats and people highly valued in our community who are not our residents. Tenants are individual units employed by our residents. If we need the services of a specific person who is already in an organization, but his membership does not affect the employment decision, he will be perceived as a tenant.

As the population increases, new officials positions will be created to streamline organization, increase fluidity and efficiency of information flow. Officials will also support us with the knowledge they will be required to know and provide to any interested resident. Even if the topic is too difficult for the official, he may ask others for help or appoint an assistant.

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Plan and goal:

Prospering in trade and developing water transport due to access to the river, sea and wood. This will make it easier for us to acquire a variety of materials to support our residents in their development industries. Thanks to this, we want to create an environment conducive to progress regardless of the chosen game style or development path, helping everyone find their place. In the future, we will take over the entire county through Casus Belli thanks to the assistance of other counts and the couple ruling the entire duchy, thus expanding the list of our capabilities and the amount of land under our management.

We are happy to share knowledge about the world of Chronicles of Elyria on our Discord server, which is the server of the Polish community with the most activity, thus it is a great place to start your adventure.

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ Joining process:

There are no requirements for joining the server, but its optimal use requires obtaining the rank of guest (by expressing acceptance of the rules), through which you gain access to public communication channels from which you can obtain the latest information about CoE or our kingdom in the form of a discussion or posted information on the information channel. To become a resident, you must become a member of Tryggr, where the minimum age to become a member is 16 years old. The whole process is described on our information channel, but if anyone has any questions, the elders can help, and not only in this topic.

‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏‏‎ ‏ ‏‏‎ ‏‏‎‏‏‎

About Duchy of Turadh

Recruitment post: https://chroniclesofelyria.com/forum/topic/31199/eu-duchy-of-turadh Duchy Discord Server: https://discordapp.com/invite/QhsFMsh

Our duchy is managed by the Vánagandr family led by Eltanin, which is one of the pillars of the community, a member of Privy Council and acts as the minister of foreign affairs. She is a really nice, responsible person and is perfect in her roles, thanks to her huge involvement in the community, knowledge and social skills. Turadh's slogan is "Transit Umbra, Lux Permanet", which we can translate as "darkness will pass, light will remain". This refers to the adversities that we will encounter, which we are prepared for and which we will endure, which reflects the nature of our community.

About Tryggr Kingdom

Recruitment post: https://chroniclesofelyria.com/forum/topic/31400/eu-kingdom-of-tryggr

Kingdom Discord Server: https://discordapp.com/invite/cM9dA5R

Tryggr is home to many British, Dutch, German, Scandinavian and minorities like ours, Polish. We are a friendly kingdom where everyone can count on a warm welcome. We do not impose a path of development, we believe that everyone can contribute something to our society in their own way. The security of citizens is important to us, which is why we encourage everyone to exercise pvp fighting to be ready to defend our homeland. We welcome everyone focused in pvp who will take care of very important functions related to guaranteeing security in our territories.

“Community first” is like a mantra for us. It is the basis for our achievements and assumptions. Therefore, regardless of your title, through your work you can become someone important, such as a minister or his assistant, and have the opportunity to directly influence the development in a given field, or become a moderator, keeping order and helping in managing the discord server. We are an adult community and the minimum age to become a member is 16 years old. We all treat each other with respect.

Structure: Monarch - A person standing on top of power Privy council - The nearest council of the ruling person, consisting of the most important and trusted members of the community. They decide on the highest level matters. Royal council - Consists of ministers and their assistants who deal with one unique area.

Special thanks to our citizen Vertha (Vertha#6935) for help in writing and correcting the text, and to our duchess Eltanin Vánagandr (eltaninsroses#0354) in the work on the appropriate structure.

4/22/2019 2:08:59 AM #2

Welcome with your Settlement near the border with Arkadia , 12 would be better for trade purpose I believe . Via land and sea . Congratulation !


4/22/2019 9:43:10 AM #3

Well done Kahetabi, you are off to a good start! We are happy to have you guys aboard.

@Gaius, so nice of you to be welcoming. We'll be sure to be as welcoming when you visit


4/22/2019 9:47:29 AM #4

Great post @Kahetabi, glad to have first Polish village within the Kingdom of Tryggr!


4/22/2019 9:56:04 AM #5

Well done on the post, and we are happy to have you guys in our duchy!

@gaius looking forward to trade whit you mate.


Duke of Turadh Friend Code 1537DA

Alt text - can be left blank

5/5/2019 10:04:37 PM #6

Posts will be updated after DSS.

11/18/2019 3:50:42 PM #7

Great! We growing up fast!


Vesethyr~Blackjade Valley~Turadh~Tryggr

11/18/2019 3:56:06 PM #8

Post updated!